RUILEN & RETOURNEREN

Onderstaand staat beschreven op welke wijze u op powerchip.nl aangeschafte producten kunt ruilen of retourneren. Producten die via powerchip.nl zijn aangekocht, kunnen binnen 2 weken (14 dagen) na levering van het product geretourneerd worden. Deze 2 weken “afkoelingsperiode” geldt uitsluitend voor consumenten. Aan het ruilen en het retourneren van producten zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:


HERROEPINGSRECHT

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (download hier), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

GEGEVENS EN WENSEN

Bij het terug sturen verzoeken wij u het product te vergezellen van uw naam, adresgegevens en factuurnummer. Indien u een ander product wenst te ontvangen (ruilen) of vanwege een eventueel gebrek of beschadiging aan het bestelde product en een nieuw exemplaar van hetzelfde product wenst te ontvangen, dan verzoeken wij u dit duidelijk te vermelden bij het retourneren van het product. Indien u vragen heeft over ruilen of retourneren dan kunt u ook via email info@powerchip.nl of telefoon 0174-622066 contact met ons opnemen. Tijdens onze winkeltijden kunt u ook langskomen in onze winkel.

SCHADEVRIJ

U dient de aankoop, compleet en onbeschadigd terug te sturen. Uiteraard mag u de verpakking openen en het product proberen. Nadat wij het retour gezonden product hebben ontvangen controleren wij bij ontvangst direct op een eventueel defect,verpakkingsschade en eventuele overige gebreken. Wanneer u een product wenst te retourneren waarbij geen defect of gebrek door u is geconstateerd, zijn wij gerechtigd om eventuele incompleetheden, beschadigingen en/of gebruikerssporen in mindering te brengen op het terug te storten aankoopbedrag.

GELDTERUGGAVE

We betalen in ieder geval zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding het volledige aankoopbedrag inclusief standaardverzendkosten voor de heenzending aan u terug. Wanneer wij het product compleet en onbeschadigd retour hebben ontvangen en u heeft niet aangegeven een nieuw product te willen ontvangen, storten wij het volledige aankoop bedrag, inclusief verzendkosten dat op de factuur vermeldt staat terug. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat we het product hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat de producten zijn opgestuurd. Voor het terugstorten van het aankoopbedrag gebruiken wij het rekeningnummer dat op de factuur is vermeld. Mocht u het bedrag niet volledig of niet binnen een termijn van 14 dagen hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons Service center op het telefoonnummer 0174622066 (lokaal tarief), of een email te sturen naar info@powerchip.nl.
Alvorens een artikel binnen de bedenktermijn te retourneren, dient u het pakket, met de producten die u wilt retourneren, te voorzien van een mededeling waaruit de wens tot herroeping blijkt.

Retourzendingen kunnen worden verzonden aan het volgende adres:

Powerchip BV
Gezelstraat 3
2671 BW Naaldwijk
Nederland

Retourzendingen dienen goed verpakt te worden verzonden.

WIJZIGINGEN

Powerchip B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Ruilen en Retourneren – pagina te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Ruilen en Retourneren – pagina, is gewijzigd.